BE NI’N NEUD // WHAT WE DO

Gŵyliau – Darn o gelf yn ei hun sy’n sicr o fod yn destun siarad mewn gŵyl. Mae’n siwr o dynnu sylw yn eich digwyddiad!

Priodasau – Perffaith ar gyfer y diwrnod mawr! Gall Cavavan weithio mewn unrhyw fath o leoliad priodas, gan ychwanegu ychydig o liw i’r dydd. Gallwn greu diodydd yn arbennig ar gyfer eich priodas sy’n siwr o ddod â rhywbeth gwirioneddol unigryw i’ch diwrnod mawr.

Llogi – Ddowni a’r bar, dewch chi a’r diod! Pecynnau llogi hyblyg sy’n addas ar gyfer pob math o anghenion. Gellir hefyd ei ddefnyddio fel prop, pwynt gwybodaeth mewn gŵyl, bŵth DJ…mae’r posibiliadau’n ddi-ddiwedd!

Corfforaethol – Y ffordd i ychwanegu sblash o liw i ddigwyddiad corfforaethol. Gall Cavavan greu cyffro mewn cynhadleddau, lansiadau, arddangosfeydd, partïon staff a seremonïau gwobrwyo. Gallwn greu diodydd pwrpasol ar gyfer eich digwyddiad i ddod â rhywbeth unigryw i’r achlysur.

Festivals – The life and soul of the party! Cavavan is an arts installation that’s sure to be a talking point at any festival. Be sure to grab attention at your event!

Weddings – Cavavan can make your day extra-special, and extra-colourful! Cavavan can fit in with any kind of Wedding venue. We can create bespoke drinks for your wedding that will bring something truly unique to your big day.

Dry Hire – We bring the bar, you bring the drinks! The ultimate package for flexibility – we have dry hire package to suit all kinds of needs. Can also be used as a prop, information point at an event, DJ booth…the possibilities are endless! 

Corporate – Cavavan can bring a splash of colour to your corporate event. The bar can be adapted to any setting, from product launches, exhibitions, conferences, staff parties and award ceremonies. We can create bespoke drinks for your event to bring something truly unique to your event.