AMDANOM NI // ABOUT US

Bar pop-up yw Cavavan – carafan o’r 70au sydd wedi’i thrawsnewid i ddarn o gelf unigryw.  

Mae’r garafan seicadelig yn arbenigo mewn Siampên, Cava, Prosecco, ac hefyd yn cynnig gwasanaeth bar llawn, yn gwerthu’r cwrw a seidr gorau o Gymru.

Mae Cavavan hefyd yn gweithredu fel Bar Coctêls, gyda’r fwydlen yn cynnwys hen ffefrynnau, yn ogystal â diodydd lliwgar arloesol gyda candy floss a glitter.

Mae’r garafan wedi’i pheintio gan yr artist o Gaerfyrddin Swci Delic, sy’n enwog am ei phatrymau lliwgar beiddgar – mae’n ddarn o gelf yn ei hun.

Meddai Swci: “Fel artist sy’n caru peintio pethau anarferol roedd peintio’r garafan yn lot fawr o hwyl. Y gobaith yw i ddod a gwên i lawer o wynebau dros yr haf. Lliwiau llachar, carafanau a cava. Beth sydd ddim i’w licio?”

Gan deithio o amgylch Cymru a thu hwnt, bydd Cavavan i’w gweld mewn gwyliau, priodasau, partïon, a digwyddiadau hyrwyddo, gan gynnig gwasanaeth hyblyg gyda phecynnau wedi’u teilwra.

Rydym yn agored i unrhyw syniadau, ac yn barod iawn i gydweithio boed ar ddigwyddiad cyhoeddus neu breifat, felly cysylltwch â ni!

Mae’r ddwy ffrind o Grangetown, sydd tu ôl i’r fenter newydd, wedi treulio sawl haf eu hunain yn yfed mewn gwyliau ledled y byd!

Cavavan is a pop-up Cardiff-based bar, lovingly converted from a 70s caravan.

Specialising in Champagne, Cava & Prosecco, Cavavan will be seen at festivals and events throughout the summer.  Cavavan also offer a full bar service, stocked with some of Wales’s best ales, beer and cider.

We also operate as a Cocktail Bar. The cocktail menu includes old favourites, as well as colourful creations made with candy floss and edible glitter.

Painted by Carmarthen based artist Swci Delic – renowned for her big, bold, colour-clashing patterns – the Cavavan is a piece of art in itself.

Swci said: “As an artist who loves to paint unusual things, painting the caravan was fantastic fun. The aim is to make as many people smile as possible this summer. Colours, caravans and cava. What’s not to like?”

Based in Cardiff but travelling all around the UK, Cavavan caters at festivals, weddings, parties, business functions and promotional events, offering a flexible service with tailored packages.

We are open to any ideas or collaborations you may have in mind whether it’s a public or private event so please get in touch!

The ladies behind the new venture are two friends from Grangetown, who have spent many summers themselves drinking at festivals around the world!